Velg en side

Aktuelt

Nyheter og oppdateringer fra Dalane Energi

Dalane Energi har ny adresse!

  Dalane Energi flytter fra Eie og blir å treffe på de nye kontorlokaler fra og med førstkommende mandag, 16. april Det gjelder ansatte i både Dalane Nett AS og Dalane Kraft AS samt konsern. Dere finner oss på Fiskarvik Maritime senter, Hovlandsveien 52, 4374...

Dalane Nett søker nye lærlinger i Energimontør-faget

  Lærlingene er fremtiden! Det handler om å sikre fremtidig fagkompetanse, både for oss selv og for bransjen. Det handler om å ivareta og forvalte selve gullreserven - men det handler også om å gi de unge en sjanse. Å gi fremtiden en sjanse. Rekruttering er et...

Solceller

  Dalane Kraft ønsker å ta en posisjon i solcelle-markedet Vi har i en lengre periode tenkt på å ta del i solcelle-markedet, men var usikre på hvilken rolle vi passer best inn i. Vi har vært i dialog med ulike leverandører av solcelle-løsninger, og begynner å se klart...

Varsling av kunder ved beredskap

  Dalane Energi har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for å varsle kunder i et geografisk område om hendelser via SMS Vi har fått noen tilbakemeldinger på at sms/email ifm. OBS varsel sendt den 20 januar har kommet til feil personer. Kontaktinformasjon som...

Prisøkning på Standard Variabel pris

Prisøkning fra og med 18.12.2017 Innkjøpsprisen på strøm har de siste ukene steget, og fortsetter å stige til neste uke. I uke 48 var innkjøpsprisen høyere enn prisen på Standard Variabel, som dermed medfører en null-margin og til tider negativ margin for Dalane...

SMS fra Dalane Energi for innsamling av kundeinformasjon

Dalane Energi sender ut et nyhetsbrev omtrent en gang i måneden. Nyhetsbrevet inneholder relevante saker for strømbransjen, og kan handle om flere av disse temaene: Endring i strømprisen og hva som påvirker denne Nye produkter og tjenester i strømbransjen som...

Hard konkurranse om kundene

De siste ukene har vi opplevd at flere og flere konkurrenter ringer våre kunder for å få dem til å bytte strømselskap. Vi ber alle kunder som kontaktes av andre aktører om vennligst å sjekke ut hvilke andre kostnader de har med i tilbudet utenom øre-påslaget. Har de...

Litt om strømprisen

Dalane Energi satte nylig opp prisen på strømproduktet sitt som heter Standard Variabel pris. Det ble en del uro rundt dette, spesielt med bakgrunn i at det har vært en relativt våt sommer her i regionen vår. Det er mye som påvirker strømprisene, og lokal nedbør har...

Ny Energi i Dalane

Dalane Energi har nå satt seg et tydelig mål: Vi skal bli det beste energiselskapet i Rogaland innen 2020. I forbindelse med vår satsing har vi oppdatert vår profil og fått ny logo, men vi skal også utvikle en rekke nye produkter og tjenester, vi skal tilby enda mer konkurransedyktige priser, og vi skal styrke vårt arbeid med å støtte lokale lag og foreninger.

Digitale strømmålere

Automatiske strømmålere gir nøyaktig oversikt over strømforbruket gjennom hele døgnet. Over tid vil dette kunne gi endringer i bruksmønsteret ved at vi som forbrukere blir mer bevisste på strømbruken vår.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge