Markedets mest miljøvennlige kraftstolper på Hetlandsheia

Arbeidet med å skifte ut eksisterende stolper er nå ferdig på Hetlandsheia. Arbeidet er et testprosjekt hvor miljøfarlige kraftstolper med kreosot har blitt byttet ut.