Strømforbruket i Norge

 
Nordmenn ligger i verdenstoppen når det kommer til strømforbruk – på en solid andreplass, rett etter Kuwait. Vi produserer i hovedsak grønn, fornybar energi, men er strømforbruket vårt like grønt?
 

Sammenlignet med våre naboer i Sverige bruker faktisk en gjennomsnittlig norsk husstand dobbelt så mye strøm i løpet av et år.

Energiforbruket i Norge skiller seg også ut fordi 80 prosent av energien til alle norske husstander kommer fra elektrisk strøm. Mens i Sverige og Danmark utgjør elektrisk strømforbruk henholdsvis 45 og 20 prosent av det totale husholdningsforbruket av energi.
 
Strømnettet i landet vårt er godt utbygget, som igjen gjør at strømmen er lett tilgjengelig. Og i Norge er faktisk strømprisene blant de laveste i hele Europa. Kanskje det ikke er så rart at nordmenn i hovedsak benytter strøm til oppvarming av bolig.
 
I Norge produseres det i hovedsak såkalt ren energi, altså energi fra vannkraftverk og vindmøller. Likevel leser vi ofte overskrifter i avisene som sier at nordmenn forbruker store mengder fossil energi. Dette skyldes EUs opprinnelsesgarantier.
 
Mesteparten av energien vi produserer i Norge forbrukes også i Norge. Med opprinnelsesgaranti kan imidlertid miljøbevisste europeere kjøpe sertifikater som sier at det har blitt produsert like mye fornybar energi som de selv bruker.
 
Så når mange europeere da kjøper opprinnelsesgarantier, og nordmenn ikke gjør det, blir vi på papiret ansvarliggjort for fossilt kraftforbruk på kontinentet. Dette kommer fram i NVEs årlige varedeklarasjon, noe aviser ofte plukker opp.
 
Systemet ligner på klimakvotene vi kan kjøpe i forbindelse med flyreiser, og handler om teoretisk strømforbruk fremfor faktisk strømforbruk.