Forside » Sponsormidler

Sponsormidler

Dalane lyspunkt

Energi er framtid. Energi er muligheter. Energi finnes overalt i regionen vår. Blant annet i form av aktiviteter for og med barn og ungdom.

Dette inspirerende mangfoldet ønsker vi i Dalane Energi å bidra til. Derfor har vi opprettet “Dalane lyspunkt” – et sponsoropplegg der vi hvert år deler ut penger til lag, organisasjoner, aktiviteter eller enkeltpersoner i de fire Dalane-kommunene

Hvem kan søke?

Midler fra Dalane lyspunkt gis til kulturaktiviteter knyttet til barn og ungdom opp til og med 19 år. Søkeren kan være en organisasjon eller en enkeltperson og må holde til i en av Dalane-kommunene.

Hvor stor sum kan jeg søke om?

Støtten vil kunne variere, dette basert på det aktuelle tiltaket. Du oppgir ønsket sum i søknadsskjemaet. Støtten vil i hovedsak være et engangstilskudd, men kan fordeles over 2-3 år dersom dette er naturlig ut fra aktiviteten det søkes om støtte til.

Skiltreklame

Dalane energi tilbyr også eiere av idrettshaller, stadionanlegg og lignende å inngå en sponsoravtale om skiltreklame. En slik avtale kan gå over flere år.

Her er det ingen spesifikk søknadsfrist. Man søker når behovet måtte være til stede.

Humanitært arbeid

I ett tilfelle ser vi bort fra at søknader om midler skal være relatert til barn og ungdom. Det gjelder humanitært arbeid – hovedsakelig i nærmiljøet, men også dersom lokale krefter mobiliserer for katastrofehjelp og lignende i utlandet.

Her er det ingen spesifikk søknadsfrist. Man søker når behovet måtte være til stede.

Slik søker du

Du fyller ut søknadsskjemaet her. Søknaden behandles kort tid etter at søknadsfristen er gått ut. Den heldige ved denne tildelingen blir kontaktet personlig, mens avslag gis via standardisert svar.

Søknader som ikke er fullstendig utfylt, eller som sendes via andre kanaler enn nettskjemaet, blir forkastet.

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året, 1. april og 1. oktober.

Disse ble sponset

Her kan du se hvem som har blitt sponset

Søknadsskjema

Her finner du søknadsskjema til Dalane Lyspunkt