Velg en side

Privatkunde

Dalanes eget strømselskap

Overskuddet går rett tilbake til kommunene, idrettslag og samfunn.

Velkommen til Dalane Energi!

Vi er her for deg og for alle andre i de fire Dalane-kommunene som ønsker en stabil og rimelig strømforsyning til hjem, institujoner og bedrifter. Og som ser verdien av å ha en lokal strømleverandør som du selv er med og eier, og som tilbakefører verdier til lokalsamfunnet.

Historien vår er lang og stolt. Den 25. november 1905 hadde kjøpmann og seilskutereder Theodor Nordaas bygget ferdig gamle Øgreyfoss kraftstasjon i utkanten av Egersund. Dette var den aller første etableringen av energiforsyning til allmenn benyttelse i Rogaland, og starten på det selskapet som i dag utgjør Dalane Energi.

Utover på 1900-tallet bygget de fire Dalane-kommunene Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal opp egne kommunale elverk. Den 1. januar 1978 ble disse slått sammen til Dalane Elverk.

22 år senere, i januar 2000, ble selskapet endret til Dalane energi og organisert som et interkommunalt selskap (IKS), eid av de fire Dalane-kommunene.

Dalene energi IKS besluttet i juni 2016 å foreta en omdanning av selskapsform til aksjeselskap gjennom opprettelsen av det nye morselskapet Dalane Energi AS, fortsatt eid av de fire Dalane-kommunene.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge