Spotavtaler

Våre spotprodukter er timespot-produkter, som betyr at prisen følger spotprisen som fastsettes på kraftbørsen Nord Pool time for time. Avtalene har ingen bindingstid eller oppsigelsestid og alt forbruket blir samlet på en enkel regning!

Dagens strømpris for NO2 (sørvest-Norge), inkl. MVA og elsertifikat: 101.62 øre/kWh
Timesverdier:
135.74
23.6825
00:00 kl: 01:00: 108.61 øre
kl: 02:00: 100.86 øre
kl: 03:00: 68.18 øre
kl: 04:00: 23.68 øre
kl: 05:00: 36.70 øre
06:00 kl: 06:00: 64.90 øre
kl: 07:00: 108.65 øre
kl: 08:00: 120.47 øre
kl: 09:00: 135.74 øre
kl: 10:00: 129.88 øre
kl: 11:00: 113.10 øre
12:00 kl: 12:00: 109.80 øre
kl: 13:00: 109.55 øre
kl: 14:00: 109.36 øre
kl: 15:00: 109.16 øre
kl: 16:00: 109.09 øre
kl: 17:00: 109.16 øre
18:00 kl: 18:00: 109.27 øre
kl: 19:00: 114.25 øre
kl: 20:00: 113.69 øre
kl: 21:00: 109.48 øre
kl: 22:00: 109.10 øre
kl: 23:00: 108.66 øre
24:00 kl: 24:00: 107.65 øre
(Oppdatert 21. oktober)135.74
23.6825

Kraft24

Følger strømmarkedet

Timespot
Påslag  +5,4 øre/kWh
Månedsbeløp  +19 kr/mnd
Ingen binding

Ung strøm

For deg under 35 år

Timespot
Påslag  +4,4 øre/kWh
Månedsbeløp  +19 kr/mnd
Ingen binding

Hyttekraft

Dersom du kjøper strøm på boligen og hytten din hos oss, får du 1 øre/kWh i rabatt på Kraft24 på alt forbruket på hytta. Vi samler alt forbruket ditt på en enkel regning!

Har du noen spørsmål?

Send mail til marked@dalane-energi.no
eller ring 51 46 25 25.

Om Timespot fra NVE «Med en timespotavtale faktureres du for ditt faktiske strømforbruk time for time. Prisen du betaler bestemmes av børsen Nord Pool time for time, i tillegg til et påslag og evt. månedlig fastbeløp til strømleverandøren. Timespotten blir beregnet ved at du ganger timeprisen fra NordPool med det faktiske forbruket ditt for en aktuell time, deretter blir påslaget og fast månedspris lagt på. Med timespotavtaler har forbruker selv større mulighet til å påvirke strømregningen sin ved å skifte forbruket sitt til deler av dagen hvor strømprisen normalt er billigere (f.eks. midt på dagen eller sent på kvelden/natten).»