Bestill
Standard variabel

Standard variabel pris er per i dag som følger:

 • Pris: 410 øre/kWh inkl. mva.
 • 19 kr i fast månedsgebyr
 • Pris gjelder fra: 05.01.2023
 • 30 dagers bindingstid
 • 30 dagers varsling ved prisendring
 • Stengt for nye kunder.

Fakturagebyrer:

 • eFaktura: 0 kr
 • Epost: 0 kr
 • Papirfaktura: 49 kr

Vilkår

Avtalen kan samenlignes med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal,strompris.no

Hvordan bestemmes prisen for dette produktet?

Prisen for Standard variabel baserer seg på kontinuerlig overvåking av innkjøpspris på strøm og pris for de lovpålagte elsertifikatene.

Vi må se på prognoser fremover i tid, sikre deler av forventet forbruk på produktet før hver måned starter, men for å gjøre forklaringen litt enklere gjør vi som følgende når vi vurderer om prisen må/bør endres:

 1. Vi ser på neste måneds prognose for spot-pris. Denne er oppgitt i Euro, så her spiller også valutakursen inn. Så må vi sikre deler av forventet forbruk på produktet.
 2. Prognosen er oppgitt eks. mva. så vi legger til denne.
 3. Vi legger til prisen på lovpålagte elsertifikater.
 4. Vi har modeller for marginberegning som hensyntar de driftskostnadene vi har i selskapet.
 5. Vi ender opp med en pris som gjør at vi kan overleve som selskap og som er konkurransedyktig i markedet.