Prisområder

Dagens spotpris, øre per kWh

Klikk på en region for detaljert oversikt og timespriser. Priser er hentet direkte fra Nord Pool og viser dagens gjennomsnittspris på strøm i de ulike prisområdene.

NO4 74.78 NO3 336.12 NO1 336.12 NO2 336.12 NO5 336.12

Om prisområder

Det har vært store forskjeller mellom strømprisene nord og sør i landet. Det skyldes ulik kraftsituasjon mellom regionene, og at strømmen ikke kan flyte fritt landet rundt. I noen områder er overføringskapasiteten stor, fordi det ofte er behov for det, mens den er mindre andre steder fordi det normalt ikke er så mye transport av strøm.

Les mer om prisområder hos Statnett