Forside » Om Dalane Energi » Styre og ledelse

Styre og ledelse

Styret i Dalane Energi

Ivar Rusdal

Styreleder

Tone Vaule

Styrets nestleder

Kurt Børge Pedersen

Styremedlem

Cathrine Godal Brunvoll

Styremedlem

Magnhild Rita Eia

Styremedlem

Egil Tunheim

Styremedlem – ansattes representant

Odd Å. Ousdal

Styremedlem  – ansattes representant

Selskapets ledergruppe

Idar Sønstabø

Administrerende direktør
Dalane Energi AS

Telefon:
+47 481 59 294

Rune Hetland

Daglig leder
Dalane Kraft AS

Telefon:
+47 952 68 004

Ørjan Vold

Daglig leder
Enida AS

Telefon:
+47 917 62 581

Arvid Salvesen Røyneberg

Daglig leder
Dalane Energisalg AS

Telefon:
+47 475 15 151

Rosita R. Ågesen

Økonomisjef
Dalane Energi AS

Telefon:
+47 906 12 314

Kurt Jarle Berentsen

HMS- & KS-leder
Enida AS

Arild Stapnes Johnsen 

It-sjef
Dalane Energi AS

Telefon:
+47 907 01 112