Velg en side

Styre og ledelse

Styret i Dalane Energi består av følgende medlemmer:

 • Ivar Rusdal, 4370 Egersund – styreleder
 • Tone Vaule, 4389 Vikeså – nestleder
 • Kurt Børge Pedersen, 4380 Hauge i Dalane
 • Cathrine Godal Brunvoll, 4371 Egersund
 • Magnhild Rita Eia, 4463 Ualand
 • Odd Å. Ousdal, 4440 Tonstad
 • Egil Tunheim, 4460 Moi

Den daglige driften står under ledelse av administrerende direktør, Idar Sønstabø.

Selskapets ledergruppe

 • Idar Sønstabø – Administrerende direktør
 • Ørjan Vold – Daglig leder Dalane Nett AS
 • Rune Hetland – Daglig leder Dalane Kraft AS
 • Arvid Salvesen Røyneberg – Daglig leder Dalane Energisalg AS
 • Rosita R. Ågesen – Økonomisjef
 • Kurt Jarle Berentsen – HMS- & KS-leder
 • Arild Stapnes Johnsen  IT- sjef
DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge