Velg en side

HMS-målsetting

HMS-målsetting

Dalane Energi har utformet en HMS og kvalitetspolitikk for selskapet. Vi kan nok ha ulik oppfatning av begrepet HMS men for oss som ledere og rollemodeller betyr det at vi tar ansvar for egen sikkerhet og helse både i jobb og fritid. Dalane Energi har både et ansvar, ønske og en forventning om at hver enkelt tar dette på alvor.

For å tydeliggjøre budskapet har vi formulert følgende målsettinger:

  • Dalane Energi har nulltoleranse med hensyn til personrelaterte skader og ulykker.
  • Dalane Energi skal være en attraktiv arbeidsplass. Arbeidsmiljøet skal være preget av målbevissthet, arbeidsglede, samarbeidsvilje og åpenhet.
  • All virksomhet ved Dalane Energi skal drives innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
  • Natur og miljø skal vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn.
  • Vi skal levere tjenester i riktig mengde og kvalitet, være serviceinnstilt og yte god service i henhold til våre kunders krav og forventninger.
  • Vi søker løsninger i tett samarbeid med våre kunder og samarbeidspartnere, og legger stor vekt på tilgjengelighet, fleksibilitet og pålitelighet.
  • Kvalitet i vårt arbeid skal bidra til å styrke vår konkurranse.
  • Vi lærer av våre feil og jobber med kontinuerlig forbedring i alle ledd.
  • Vårt sykefravær skal være lavere enn 3 %.

Disse verdiene er retningsgivende for konsernet med sine datterselskaper men også veiledende i våre eierskap og med leverandører og samarbeidspartnere.

Egersund januar 2017,

Idar Sønstabø, Adm.direktør,

Ørjan Vold, Daglig leder – Dalane Nett

Richard W. Samslått, Daglig leder – Dalane Kraft

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge