Velg en side

HMS-målsetting

HMS-målsetting

Dalane Energi har en felles HMS og kvalitetskultur for hele selskapet. God HMS betyr at alle ansatte tar ansvar for egen sikkerhet og helse både i jobb og fritid. Dalane Energi har et ønske og en forventning om at hver enkelt tar dette på alvor.

For å gjøre dette målbart har vi utarbeidet noen forpliktelser som vil hjelpe til med å forstå hva som menes med god HMS og kvalitetskultur:

  • Jeg bidrar til at vi oppnår vår visjon om null skader og ulykker
  • Jeg bidrar til at Dalane Energi er en attraktiv arbeidsplass for meg og mine kollegaer
  • Jeg bidrar til et arbeidsmiljø som er målbevisst, preget av arbeidsglede, samarbeidsvilje, ærlighet og åpenhet
  • Jeg utfører mitt arbeid i henhold til gjeldende lover, forskrifter og inngåtte avtaler
  • Jeg tar vare på natur og miljø gjennom planlegging og utføring av mitt arbeid
  • Jeg yter god service i henhold til mine kunders krav og forventninger
  • Jeg vil gjennom mitt arbeid søke gode løsninger i samarbeid med mine kunder og samarbeidspartnere
  • Jeg leverer kvalitet på mitt arbeid i henhold til våre standarder og prosedyrer
  • Jeg lærer av mine feil og jobber daglig med forbedring og korrigering
  • Jeg bidrar til at selskapet tar del i den innovative utviklingen i samfunnet

Vi er overbevist om at vi gjennom en god HMS og kvalitetskultur, kombinert med innovasjon vil nå vår visjon om å bli Rogalands beste energiselskap.

Egersund januar 2018,

Idar Sønstabø, Adm.direktør – Dalane Energi

Ørjan Vold, Daglig leder – Dalane Nett 

Rune Hetland, Daglig leder – Dalane Kraft

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge