Nettleie – hva er det?

De fleste har en eller flere ganger latt seg frustrere over nettleia som kreves inn hver måned, uten at du har noe du skulle ha sagt. Men hvorfor betaler man egentlig nettleie? Hvem bestemmer prisene? Nettleien betaler vi for at nett-eierne skal kunne dekke drift, vedlikehold og utbygging av strømnettet, samt noen statlige avgifter. Prisen bestemmes ut ifra hvor du bor, og hvilken type hovedsikring du har.

 

Hvordan beregnes prisen på nettleien?
Prisen på nettleien din beregnes ut ifra flere faktorer. Man deler den inn i en fast og en variabel del.

Den faste delen avhenger av hvilket firma som eier kablene og hvilken type hovedsikring du har i huset. Hovedsikringen din styrer strømmen inn til huset, og desto høyere sikring du har, desto høyere blir det faste beløpet ditt. Dette beregnes pr. år, men kostnadene blir fordelt ut på 12 mnd.

Den variable delen av nettleien henger sammen med strømforbruket ditt og hvor mange kWh du har brukt den gjeldende perioden. For hver kilowattime brukt, vil nettleverandøren kreve en liten sum for leie av strømnettet.

Geografi kan også ha en stor betydning for hvor mye nettleie du må ut med. Enkelt forklart blir det dyrere i områder der det er lengre avstander mellom boligene, altså færre boliger og dele kostnadene på. Så om du bor i mindre befolkede områder, betaler du nok dyrere nettleie enn de som bor i storbyer.

 

Kan jeg bytte nettleverandør?
Som boligeier kan du ikke selv bestemme hvem du betaler nettleien din til. Markedet er ikke konkurranseutsatt, og det finnes bare én nettleverandør innenfor hvert geografiske område.

Selv om nettselskapene har frihet til å sette sine egne priser på nettleien og har monopol i sine områder har Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) satt et tak på hvor stor inntekt nettleverandørene kan få ut ifra sine kunder.

Dette betyr ikke at alle nettselskapene må ha samme pris på nettleien, og de kan fortsette å prise ulikt, så lenge de holder seg under rammene satt av NVE. 

Etter innføring av gjennomfakturering får man gjerne samlet nettleie og strømforbruk på en og samme faktura.

Dalane Nett har i februar 2020 satt ned prisen på nettleien.