Velg en side

Lag og foreninger

Dalane Lyspunkt

Lokale sponsormidler til kulturaktiviteter knyttet til barn og ungdom opp til og med 19 år.

Dalane lyspunkt

Energi er framtid. Energi er muligheter. Energi finnes overalt i regionen vår. Blant annet i form av aktiviteter for og med barn og ungdom.

Dette inspirerende mangfoldet ønsker vi i Dalane Energi å bidra til. Derfor har vi opprettet “Dalane lyspunkt” – et sponsoropplegg der vi hvert år deler ut penger til lag, organisasjoner, aktiviteter eller enkeltpersoner i de fire Dalane-kommunene.

Hvem kan søke?

Midler fra Dalane lyspunkt gis til kulturaktiviteter knyttet til barn og ungdom opp til og med 19 år. Søkeren kan være en organisasjon eller en enkeltperson og må holde til i en av Dalane-kommunene.

Enkeltpersoner over 19 år kan også søke, men her forventes det at den vi sponser presterer på et nivå som gir muligheter til profilering gjennom sponsoratet.

Hvor stor sum kan jeg søke om?

Støtten vil kunne variere, dette basert på det aktuelle tiltaket. Du oppgir ønsket sum i søknadsskjemaet. Støtten vil i hovedsak være et engangstilskudd, men kan fordeles over 2-3 år dersom dette er naturlig ut fra aktiviteten det søkes om støtte til.

Søknadsfrister

Det er to søknadsfrister i året, 1. april og 1. oktober.

 

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge