Velg en side

Kundeportal, Dalane Nett

Dalane Nett er en egen bedrift som har ansvar for strømtilførsel og ledningsnett i Dalane-regionen. Leie av nett er monopolbasert virksomhet i Norge. Det betyr at du ikke kan velge hvilken nettleverandør du ønsker å være tilknyttet. I de fire Dalane-kommunene er det Dalane Nett som er nettleverandør.

Logg inn

Husstander som er tilkoblet Dalane Nett kan logge inn på kundeportalen og registrere feil og mangler:

  • Strømtilknytninger
  • Byggestrøm
  • Gravemelding og kabelpåvisning
  • Nær ved avtale

Meld fra om feil på strømnett og gatelys

Oppdager du skader eller mangler på luftnett, kabelnett eller andre el-installasjoner, send oss en henvendelse.

Ved strømbrudd ring og informer oss på – Feilmelding 51 49 18 50

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge