Velg en side

— fra Dalane Energisalg (medlem av Smaabyen Flekkefjord)

Kroner i utbytte som inngår i neste rundes sponsorutdeling

Hva er Flekkefjordfondet?

25% av bruttomarginen til kunder med adresse i Flekkefjord går direkte til Flekkefjordfondet! 

Flekkejordfondet er et fond som skal gi bidrag til arrangementer, lag og foreninger i Flekkefjord-regionen.

Fondet driftes av Dalane Energisalg sammen med lokale ildsjeler fra Flekkefjord.

 

Alt som kreves av deg for å bidra til Flekkefjordfondet er å: 

1. Være kunde hos Dalane Energisalg

2.  Ha adresse i Flekkefjord

Andre fordeler med å være kunde hos Dalane Energisalg:

Kraft-appen

#Handlelokalt

Miljøfyrtårn

Hva blir Flekkefjordfondet brukt til?

Fondet blir delt ut til lokale arangement, lag eller foreninger!

Komiteen deler ut fondet basert på søknadene som er sendt inn. 

Komiteen består av: 

– Arvid Salvesen Røyneberg (Daglig Leder, Dalane Energisalg)

– Frode Johannessen (Daglig leder, Smaabyen Flekkefjord)

– Erik Grindheim (Styremedlem, Flekkefjord Handelsstands forening)

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge