Fornybar strøm til bedrifter

Vi bruker lokale vannkraftverk fra Dalane Kraft til våre opprinnelsesgarantier.

Vi tilbyr vi fornybar strøm til alle våre kunder – uavhengig av hvilken strømavtale du har!

Opprinnelsesgaranti er et bevis på at det blir produsert like mye strøm fra fornybare kilder som den strømmen kunden selv bruker. Med denne garantien hjelper med å støtte opp produksjonen på fornybare energikilder

FORNYBAR STRØM

  • 3 øre pr kWh ekskl. MVA for bedrifter.

Vilkår