Velg en side

 

Velkommen til RPA konferanse på Grand Hotell!

Dalane Energi er en betydelig lokal bidragsyter i form av sponsormidler til lag og foreninger i Dalane-kommunene. 

I tillegg bidrog vi med nesten 15 millioner kroner i utbytte til våre eierkommuner i 2017. Dalane Energi ønsker også å bidra til at lokale bedrifter får mulighet til å bli kjent med ny teknologi som kan bidra positivt i den daglige driften.

Vi arrangerer derfor en mini-konferanse på Grand Hotell i Egersund, den 14. november, hvor vi har invitert våre eierkommuner og de største bedriftene i Dalane. Tema er Robotic Process Automation (RPA), eller «Digitale Medarbeidere» som det også kalles.

RPA er en programvare som imiterer hvordan mennesker bruker datamaskinen til å utføre repetitive og rutinepregede arbeidsoppgaver på skjermen.

En digital medarbeider er en SW-Robot som lærer seg å utføre utvalgte arbeidsoppgaver på samme måte som en ansatt i virksomheten, bare raskere og uten feil.

Vi får besøk av 5 av de største IT-husene i Norge, som gir en kort presentasjon av seg selv, før vi inviterer til «Speed-dating» i en-til-en-møter.

Her får den enkelte bedrift mulighet til å samtale fortrolig med en leverandør for å kunne vurdere om dette er en teknologi som kan passe inn på kort eller lang sikt.

Vi har allerede «fullt hus», men om det skulle være en bedrift vi har glemt, eller som vil ombestemme seg, kan vi presse inn 2-3 ekstra deltakerbedrifter.

Konferansen er gratis for deltakerbedriftene, og vi håper det kan bidra til økt lokalt samarbeid innen IT og digitalisering her i Dalane.

 

Kontakt IT-ansvarlig Arild Stapnes Johnsen på e-post arild.johnsen@dalane-energi.no for mer informasjon eller påmelding.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge