Velg en side

Prisøkning fra og med 18.12.2017

Innkjøpsprisen på strøm har de siste ukene steget, og fortsetter å stige til neste uke.

I uke 48 var innkjøpsprisen høyere enn prisen på Standard Variabel, som dermed medfører en null-margin og til tider negativ margin for Dalane Energi.

Vi ser med dette behov for en ny prisøkning på 4 øre/kWh med virkning fra 18.12.2017.

Ny pris fra og med 18.12.2017 er da 48,9 øre/kWh.

 

Samme periode i fjor:

25. november 2016 – 16. desember 2016: 54,65 øre/kWh
16. desember 2016 – 01. januar 2017: 49,15 øre/kWh

 

Skifte til Spotpris?

Ønsker du å gå over til vårt alternativ – som er Spotpris – kan du gjøre det her:

https://dalane-energi.no/privatkunder/stromavtaler/spotpris/

Fordelen med spotpris er at det er det rimeligste produktet over tid, men kan ha litt større svingninger enn f.eks. Standard Variabel.

Fordelen med Standard Variabel pris er at du blir varslet ved prisendringer.

For Spotpris følger du alltid innkjøpsprisen + et påslag på 4,9 øre/kwh som inkluderer lovpålagte elsertifikater.

Sammenlignet med våre største konkurrenter er Spotpris-avtalen vår konkurransedyktig.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge