Velg en side

Dalane Energi satte nylig opp prisen på strømproduktet sitt som heter Standard Variabel pris. Det ble en del uro rundt dette, spesielt med bakgrunn i at det har vært en relativt våt sommer her i regionen vår.

Det er mye som påvirker strømprisene, og lokal nedbør har kun en liten påvirkning på prisen, da all produsert kraft selges og kjøpes på samme marked. Det betyr at strømmen vi leverer til våre kunder kjøpes inn via strømbørsen som til enhver tid varierer i pris.

I bildet over ser dere hvordan inkjøpsprisen har vært i år, samt hvordan prognosen tilsier at den kommer til å bli de neste månedene. Sannsynligheten for en ny prisøkning om en måneds tid er stor dersom det ikke skjer noe uventet i markedet.

Dette prisbildet må alle strøm-aktørene forholde seg til. Noen endrer prisen pr kWh, mens andre kan kalkulere marginene som del av et månedlig påslag/abonnementsavgift. Vær litt obs på dette ved sammenligning av priser på tvers av konkurrenter.

Kilde for historiske tall: Klikk her
Kilde for prognosetall: Klikk her

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge