Varslede prisendringer

Standard Variabel Pris:
Fra 10.03 2017 endres standard variabel kraftpris til 39,90 øre/kWh ink. mva

fra 07.06.2017 endres standard variabel kraftpris til 37,90 øre/Kwh ink.mva

Fra 05.07.2017 endres standard variabel kraftpris til 34,90 øre/kwh ink.mva

Fra 26.07.2017 endres standard variabel kraftpris til 37,90 øre/kwh  ink.mva

Hvilken strømavtale passer for deg?

Under finner du en kort forklaring på hvordan de ulike strømavtalene fungerer. For å bestille ny strømavtale, send epost til:

stromsalg@dalane-energi.no

eller ring Dalane energi på 51 46 25 00.

Fastpris

Med fastprisavtale binder du kraftprisen med varighet 12 måneder. Denne avtalen er for deg som vil ha forutsigbar kraftpris. Etter avtaleinngåelse påvirkes ikke din pris av svingningene i markedet

Denne pristypen kan sammenlignes med fast bankrente i forhold til flytende rente.

Fast pris er per i dag som følger:

 • Fastpris : 37,9 øre pr. kWh inkl. mva.
 • Kontrakttid: 12 mnd

Med fastprisavtale binder du kraftprisen med varighet 12 måneder. Denne avtalen er for deg som vil ha forutsigbar kraftpris. Etter avtaleinngåelse påvirkes ikke din pris av svingningene i markedet

Denne pristypen kan sammenlignes med fast bankrente i forhold til flytende rente.

Fast pris er per i dag som følger:

Fakturagebyrer:

 • eFaktura: 0 kr
 • Epost: 0 kr
 • Faktura: 39 kr

Spotpris

Spotpris er avtalen for deg som ønsker å følge kraftmarkedet tett. Prisen er basert på gjennomsnittlig månedspris på strømbørsen – mer konkret den månedlige områdeprisen som noteres på den nordiske kraftbørsen, NordPool. Prisen blir referert til det området kraften blir tatt ut, for Dalane energi er dette Kristiansand. I tillegg kommer et påslag. Prisen blir fastsatt ut fra tilbud og etterspørsel hver dag, time for time, og regnes om til et månedssnitt i henhold til de aktuelle myndigheters regler. Prisen er derfor relativt uforutsigbar.

Fra  01.04. 2017  endres påslaget ned til 4,9 øre

Priser

 • Månedsmiddelpris i spot markedet + 4,9 øre pr kWh inkl. mva..

Fakturagebyrer:

 • eFaktura: 0 kr
 • Epost: 0 kr
 • Faktura: 39 kr

Standard Variabel pris

Dette er vår mest populære avtale, og avtalen for deg som ønsker prisvarsling før prisendring. Prisen styres av konkurransen i markedet og avtalen har ingen bindingstid. Strømavtalen Standard variabel pris følger kraftmarkedet med en avdempet priskurve. Prisendring varsles to uker i forkant, og offentliggjøres på våre nettsider.

Du bestiller strømavtale ved å sende epost til stromsalg@dalane-energi.no eller ringer oss på 51 46 25 00.

 • Pris: 34,90 øre/kWh.
 • Pris gjelder fra: 5.07.2017

Fakturagebyrer:

 • eFaktura: 0 kr
 • Epost: 0 kr
 • Faktura: 39 kr