Selskapet er holdingselskap i Dalane Energi-konsernet, hvis formål er å drive rasjonell, sikker og konkurransedyktig produksjon, omsetning og distribusjon av miljøvennlig energi. 

Selskapet kan delta i annen næringsvirksomhet enten alene eller i samarbeid med andre. 

Selskapet skal drive sin virksomhet etter forretningsmessige og etiske prinsipper.