• Ordfører i Siale, Litauen og direktør for byens sykehus takker styremedlem i Dalane energi, Tore Tagholdt, for nødstrømsaggregatet.

Humanitært arbeid

I ett tilfelle ser vi bort fra at søknader om midler skal være relatert til barn og ungdom. Det gjelder humanitært arbeid – hovedsakelig i nærmiljøet, men også dersom lokale krefter mobiliserer for katastrofehjelp og lignende i utlandet.

Søknadsfrister

Her er det ingen spesifikk søknadsfrist. Man søker når behovet måtte være til stede.

Søknadsskjema

  • Informasjon om lag/forening som søker

  • Kontaktperson