Velg en side

Humanitært arbeid

Humanitært arbeid

I ett tilfelle ser vi bort fra at søknader om midler skal være relatert til barn og ungdom. Det gjelder humanitært arbeid – hovedsakelig i nærmiljøet, men også dersom lokale krefter mobiliserer for katastrofehjelp og lignende i utlandet.

Søknadsfrister

Her er det ingen spesifikk søknadsfrist. Man søker når behovet måtte være til stede.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge