Velg en side

Kraft24 Endring

Vilkårsendringer Kraft24. Ny prismodell + prisnedgang!

Kraft24 ble lansert i juni 2018. Vi skiftet da navn fra «Spotpris» til «Kraft24».

Endringer som ble innført:

  1. Nytt navn
  2. Kunder med AMS (automatisk måler) avregnes med faktiske timesverdier
  3. Ny prisstruktur hvor kunden får den beste av to prisvarianter basert på kundens forbruk

 

Kraft24 frem til 30.04.2019 

Vi priser strøm på to måter:
1: Påslag på 6,4 øre per kWh med 0 kr i månedspris (under 1 727kWh/mnd)
2: Påslag på 5,3 øre per kWh med 19 kr i månedspris (over 1 727kWh/mnd)

 

Kraft24 fra 01.05.2019

 Påslag på 5,9 øre per kWh med 0 kr i månedspris

 

Hvorfor har vi gjort disse endringene? 

Bakgrunnen for prismodellen vi har testet ut var at vi ønsket å kunne levere et allsidig produkt som automatisk skulle tilpasse prisingen knyttet mot kundens faktiske forbruk. Vi har erfart en del innkommende kundehenvendelser i forbindelse med dette, og har på bakgrunn av en total vurdering kommet frem til følgende:

  • Kraft24 med «best av to»-varianten vises ikke veldig oversiktlig på faktura. Her er det noen tekniske utfordringer idet en kunde går fra prismodell 1 til prismodell 2 midt i måneden (vi avregner forbruket i systemet daglig – og da må alt avregnes på nytt o.s.v.)
  • Det er utfordrende å kommunisere produktet til kunder på en enkel måte, da det er noe mer komplekst enn ett vanlig spotpris-produkt
  • Vi har mottatt mange kundehenvendelser grunnet visning på faktura

 

Den nye Kraft24 = 5,9 øre per kWh i påslag, ingen månedspris.

 

 

 

 

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge