PAGE TEMPLATE

Gravemelding og kabelpåvisning

Både strøm, tele og andre har lagt mange kabler i jorda. Derfor må de som skal grave innhente tillatelser i forkant slik at man er sikker på at disse kablene ikke blir ødelagt. Dette gjelder også ved oppsetting av påler, gjerder og annet arbeid.

Det må hentes inn tillatelse fra Dalane energi og eventuelt andre aktuelle aktører som teleselskap, kommunen m.fl. før arbeidet igangsettes. Hos Dalane energi får du opplysninger om hvor det ligger kabler i det aktuelle området. Er det kabler i nærheten av der det skal graves, vil kabelen påvises og markeres.

Gravemelding og kabelpåvisning er gratis dersom det bestilles i henhold til frister.

Dalane energi krever minst én arbeidsdags varsel, slik at vi kan påvise kablene før arbeidet kan starte. Dersom du må ha gravemeldingen tidligere koster det kr. 1500,-.

Vær oppmerksom på at gravemeldingen er gyldig i en måned.

Entreprenør/kunde har selv ansvaret for å vedlikeholde merkingen når vi har påvist kabel.

Den som graver har ansvaret

Brudd på strømkabler kan få store konsekvenser, både med hensyn til skade på mennesker og utstyr, og ved at deler av samfunnet blir uten strøm i kortere eller lengre perioder.

Den som forårsaker skaden risikerer å bli stilt økonomisk ansvarlig for de totale kostnadene et strømbrudd kan medføre. Erstatningsbeløpene kan i verste fall bli på flere hundre tusen kroner.

Ta forholdsregler – spør før du graver!

Vi gjør også oppmerksom på at Dalane energi skal varsles dersom du planlegger arbeid med anleggsmaskiner innenfor 30 m fra ei høyspentlinje. Kontakt oss i så fall på tlf 51 49 18 50.

Pin It on Pinterest