PAGE TEMPLATE

AMS – Smartmålere

Dalane energi er godt i gang med å bytte alle målere til nye smartmålere!

AMS (avanserte målesystemer) er navnet på det nye systemet som etter hvert vil overta etter de gamle strømmålerne rundt om i landet. Omleggingen er et statlig pålegg som omfatter både privatboliger, hytter, næringsliv og offentlige bygg.

Pilotprosjektet vi gjennomførte sommeren 2015 gikk bra og vi startet for fullt i slutten av august.

Nesten 15 000 strømmålere

Vi er nå godt i gang med byttene. Vi har snart byttet ca 40% av alle målere i vårt nett. Kunder i Bjerkreim var så heldige å være de første som fikk de nye målerne og fra 1.mars ble de automatisk avlest. Kunder på Helleland, Lund og deler av Sokndal har også fått nye målere. Dere må huske å sende inn avlesning en stund til. Det kommer melding når det blir automatisk avlesning.

Neste område vi starter opp i, vil være Hellvik og Nordre Eigerøy. Her starter vi i uke 11 og brev med utfyllende informasjon er på vei i posten.

Det er danske Kampstrup AS som produserer og leverer utstyret, men selve monteringen vil bli gjort av lokale krefter – M&G Elektro. Folk vil bli kontaktet 2-3 uker i forkant, og det vil bli avtalt et tidspunkt som passer. Selve monteringsjobben er normalt gjort på et par timer. Og det er ingen grunn til å frykte regningen –kundene vil ikke bli avkrevd noen engangsavgift i forbindelse med utskiftingen. Kostnadene vil bli fordelt over tid og knapt være merkbare.

Store fordeler med nytt system

AMS innebærer en digitalisering av strømmålingen. Med andre ord blir det helt slutt på å lese av strømmåleren manuelt, noe som også gir større sikkerhet for at tallene alltid er korrekte. Det går automatisk en strøm av info mellom måleren og energiselskapet. Kommunikasjonen vil være basert på Meshnet, som er radiosignaler.

Strømmen avleses hver eneste time. Det betyr at du kan styre forbruket slik at det tilpasses tider på døgnet da strømmen er rimeligst. Du kan også få fratrekk dersom du har egne energikilder, som for eksempel solcellepanel. Etter hvert vil det også komme styringsenheter og strømavtaler som gjør det enda enklere for deg som forbruker å styre strømbruken din.

Også for oss i Dalane energi, er det flere pluss. Bedre oversikt gjør at nettet blir enklere å drifte, at utgiftene til feilsøking reduseres og ikke minst at faren for liv og helse blir vesentlig lavere. Og sist, men ikke minst: Samfunns- og miljøgevinsten vil være stor.

AMS, altså: En vinn/vinn-situasjon. Som etter hvert vil komme og banke på døra di!

Visning og lokal betjening av bryter i AMS målerne

Dalane energi har begynt å montere ut de nye AMS målerne. Målerne har trykknapper slik at kunden bl.a. kan se målerstand og øyeblikkseffekt.

Her finner dere en beskrivelse av hvordan displayet og trykknappene fungerer.

Dalane energi oppfordrer hytteeiere til å bruke bryter i måler for å slå av strømmen på hytta i stedet for å skrue ut hovedsikringer eller slå av hovedbryter.

Begrunnelsen til dette er at vi ønsker å lese av 0-verdier i stedet for å ikke få kontakt. På den måten vet vi at alt er i orden og at strømregningen blir riktig.

Bryterbetjening og displayvisning 3 fase 230-400v 100A

Bryterbetjening og displayvisning 1 fase 230-400v 100A

 

Alt du bør vite om AMS

Hva er Smart Strøm?

Smart Strøm er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert smarte strømmålere i hjemmene sine. Det blir enklere å være strømkunde, og gir store fordeler for samfunnet og klimaet.

Er AMS det samme som Smart Strøm?

Begrepene AMS og Smart Strøm brukes gjerne om hverandre. AMS står for ”avanserte måle- og styringssystemer”. Vi synes ”Smart Strøm” er et uttrykk som bedre forklarer hva dette dreier seg om.

Hva vil Smart Strøm gi oss som vi ikke har i dag?

Smart Strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Digital teknologi sikrer dessuten at strømforbruket ditt blir riktig målt til enhver tid.

Hvilke fordeler får jeg med den nye strømmåleren?

Du får installert en måler som er enkel, sikker, gir full forbrukskontroll og er tilpasset fremtidens strømmarked.

Automatisk avlesning time for time

Du slipper å lese av måleren din

Faktura basert på reelle målerverdier

Du betaler for den strømmen du brukte den timen du brukte den

Økt sikkerhet

Automatisk avlesning reduserer faren for feil registrering

Smart forbrukskontroll

Du får bedre oversikt over strømforbruket og kan tilpasse forbruket til tider av døgnet med lavere priser

Fremtidsrettet

Måleren er tilpasset fremtidens styringsenheter og strømtariffer. Dette gir deg en mulighet til å styre kostnader og forbruk på en enklere måte

Miljøhensyn

En bevist strøm forbruker sparer miljøet. Lavere og smartere strømforbruk gir mer av den rene vannkraften til flere

Når kommer Smart Strøm her i vårt område?

Alle strømkunder i Norge skal ha fått Smart Strøm innen utgangen av 2018. For våre kunder vil målerne byttes i løpet av perioden høsten 2015 til utgangen av 2016

Hvorfor har nettselskapene byttet ut strømmålere de senere årene som nå må byttes på nytt?

Strømmålere kontrolleres jevnlig for å sjekke at de viser riktig forbruk. I tilfeller med større avvik, byttes målerne slik at ikke kunden skal bli belastet for feil forbruk. I tilfeller med små avvik vil en nå vente med å skifte ut målerne til Smart Strøm er på plass.

Hva vil det koste å ta i bruk Smart Strøm og hvem skal betale?

For kundene våre er det ingen engangskostnad ved Smart Strøm, den nye måleren dekkes inn over nettleien gjennom flere år.

Kan jeg velge og ikke bytte til AMS-måler?

Nei. Myndighetene har bestemt at alle målere i hele landet skal byttes ut med nye AMS-målere.

Hva hvis det ikke er plass til ny måler i sikringsskap?

Det er allerede en strømmåler i alle sikringsskap, og det vil i de aller fleste tilfellene være plass til at denne byttes. I de få tilfellene sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunde finne en annen løsning.

Hva slags teknologi blir benyttet?

De nye målerne overfører siste 24 timers forbruksverdier (time-for-time) en gang per døgn. Dataoverføringen, som skjer nattestid, er lydløs og varer kun noen få sekunder. Overføringen skjer via radiosignaler. Effekten som blir benyttet, ligger typisk på mellom 10 og 500mW i den korte tiden sendingen varer. Til sammenlikning har en mobiltelefon en typisk effekt på 2000mW.

Pin It on Pinterest