PAGE TEMPLATE

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar

Nettleie og måleravlesning

Hva er nettleie?

Nettleie betaler du for å være tilknyttet strømnettet og som sikrer at ledningsnettet fungerer. Det er ikke det samme som en kraftleverandør. Kraftleverandører selger en vare som blir transportert hjem til deg via ledningsnettet til den enkelte nettleverandør. Med andre ord trenger du kontrakt med begge selskaper (nettselskap og kraftleverandør).

Hvor kan jeg regisrere måleravlesning på internett?

Det gjør du ved å logge inn på «Mine sider«.

Når får jeg varsel for å lese av strømmåleren?

Det er normalt netteier som sender ut varsel om måleravlesning. Kraftleverandør får da oversendt forbruk fra netteier. Men, du kan også sende frivillig avlesning til kraftleverandør.

Hvorfor må jeg lese av strømmåleren?

For at ditt forbruk i perioden skal være så korrekt og reelt som mulig er det viktig at vi mottar måleravlesning. Målerstanden gir grunnlag for din faktura.

Smart strøm (AMS)

Hva slags teknologi blir benyttet?

De nye målerne overfører siste 24 timers forbruksverdier (time for time) en gang per døgn. Dataoverføringen, som skjer via radiosignaler nattestid, er lydløs og varer kun noen få sekunder. Effekten som blir benyttet, ligger på mellom 10 og 500 mW i den korte tiden sendingen varer. Til sammenlikning har en mobiltelefon en effekt på 2000mW.

Hva hvis det ikke er plass til ny måler i sikringsskapet mitt?

Det er allerede en strømmåler i alle sikringsskap, og det vil i de aller fleste tilfellene være plass til den nye. I de få tilfellene der sikringsskapet er for lite for den nye måleren, vil vi i samråd med den enkelte kunden finne en annen, grei løsning.

Kan jeg velge å takke nei til AMS-måler?

Nei. Myndighetene har bestemt at alle målere i hele landet skal byttes ut med nye AMS-målere.

Hva vil det koste å ta i bruk Smart Strøm – og hvem skal betale?

For kundene våre er det ingen engangskostnad knyttet til Smart Strøm, kostnaden vil bli dekket inn over nettleien gjennom flere år.

Hvorfor har nettselskapene de senere årene installert strømmålere som nå må byttes på nytt?

Strømmålere kontrolleres jevnlig for å sjekke at de viser riktig forbruk. I tilfeller med større avvik, byttes målerne slik at ikke kunden skal bli belastet for feil forbruk. I tilfeller med små avvik vil en nå vente med å skifte ut målerne til Smart Strøm er på plass.

Når kommer Smart Strøm til vårt område?

Alle strømkunder i Norge skal ha fått Smart Strøm innen utgangen av 2018. For våre kunder vil målerne byttes i perioden høsten 2015 til utgangen av 2016.

Hvilke fordeler får jeg med den nye strømmåleren?

Du får installert en måler som er enkel og sikker, som gir full forbrukskontroll og er tilpasset framtidens strømmarked.

Hva vil Smart Strøm gi oss som vi ikke har i dag?

Smart Strøm gir nye muligheter for å styre strømforbruket, både for kundene og for hele kraftsystemet. Det gjør at man kan spare strøm og få en sikrere og mer fleksibel strømforsyning. Digital teknologi sikrer dessuten at strømforbruket ditt blir riktig målt til enhver tid.

Er AMS det samme som Smart Strøm?

Begrepene AMS og Smart Strøm brukes gjerne om hverandre. AMS står for ”avanserte måle- og styringssystemer”. Vi synes at “Smart Strøm” er et uttrykk som bedre uttrykker hva dette dreier seg om.

Hva er Smart Strøm?

Smart Strøm er vår betegnelse på en ny teknologi som innebærer digitalisering av strømmålingen. Innen utgangen av 2018 vil alle landets strømkunder få installert smarte strømmålere i hjemmene sine. Det blir enklere å være strømkunde, og det innebærer store fordeler for samfunnet og klimaet.

Pin It on Pinterest