PAGE TEMPLATE

Kompensasjon

Kompensasjon ved langvarige strømbrudd

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har vedtatt en ordning med kompensasjon til kunder ved avbrudd i strømforsyningen som varer i mer enn 12 timer. For avbrudd inntil 12 timer gis det ingen kompensasjon. Ordningen er gjort gjeldende fra 1. januar 2007.

Kompensasjon

NVE stiller som vilkår at kunden selv fremmer krav om kompensasjon for langvarige avbrudd.

Slik søker du kompensasjon

Den som er registrert som kunde kan fremme kravet om kompensasjon. Kravet skal fremmes på skjema «Søknad om kompensasjon for ekstra langvarig strømbrudd«. Det er angitt på skjemaet hvilke felt som må fylles ut. Søknadsskjema fås ved henvendelse til vårt kundesenter eller ved å laste ned skjemaet fra lenke nedenfor.

Skjemaet sendes Dalane energi i utfylt og undertegnet stand.

Krav om kompensasjon må fremsettes innen 2 måneder etter at normal strømforsyning ble gjenopprettet.

Kontroll av kravet

Når kravert er fremmet vil det bli sjekket av Dalane energi. Varigheten for strømbruddet regnes fra det tidspunkt Dalane energi først fikk melding om strømbruddet, eller Dalane energi visste eller burde ha visst at strømbruddet har funnet sted. Strømbruddet regnes som opphørt når normal strømforsyning er gjenopprettet.

Flere påfølgende strømbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal strømforsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Kompensasjonsbeløp og avbruddslengde

  • 600 kroner for avbrudd over 12 timer til og med 24 timer
  • 1400 kroner for avbrudd over 24 timer til og med 48 timer
  • 2700 kroner for avbrudd over 48 timer til og med 72 timer

For avbrudd ut over 72 timer gis det et tillegg på 1300 kroner for hver nye påbegynte tjuefiretimers periode avbruddet varer.
For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for inneværende år.

Ifølge NVE har en kunde med flere tilknytningsavtaler med nettselskapet (målepunkt) kun krav på en kompensasjon. Hvis de ulike målepunktene gir opphav til ulik størrelse på kravet legges målepunktet som gir høyest kompensasjon til grunn.

Utbetaling
Kompensasjon vil normalt bli gitt som fratrekk på første nettleiefaktura etter at kravet er fremmet. Dersom kravet fremmes kort tid før fakturautstedelse vil utbetaling først skje på den påfølgende nettleiefakturaen

Pin It on Pinterest