PAGE TEMPLATE

HMS-målsetting

HMS-målsetting

  • Dalane Energi har nulltoleranse med hensyn til personrelaterte skader og ulykker.
  • All virksomhet ved Dalane Energi skal drives innenfor rammen av gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
  • Natur og miljø skal vektlegges på linje med tekniske og økonomiske hensyn.
  • Dalane Energis kunder skal være fornøyd med kvaliteten på bedriftens tjenester, service og effektivitet.
  • Dalane Energi skal være en attraktiv arbeidsplass. Organisasjonen skal fungere målrettet, og arbeidsmiljøet skal være preget av målbevissthet, arbeidsglede, samarbeidsvilje og åpenhet.
  • Dalane Energi har som målsetting å ha et sykefravær på mindre enn 4%

Egersund juli 2014, Idar Sønstabø, Adm.direktør.

Pin It on Pinterest