PAGE TEMPLATE

Humanitært arbeid

Humanitært arbeid

I ett tilfelle ser vi bort fra at søknader om midler skal være relatert til barn og ungdom. Det gjelder humanitært arbeid – hovedsakelig i nærmiljøet, men også dersom lokale krefter mobiliserer for katastrofehjelp og lignende i utlandet.

Søknadsfrister

Her er det ingen spesifikk søknadsfrist. Man søker når behovet måtte være til stede.

Pin It on Pinterest