Velg en side

Plan for fakturering fremover og informasjon om utfordringer vi har hatt

Plan for faktura i resten av 2018:

Ofte stilte spørsmål og svar

Jeg pleier og betale med brevgiro til banken. Jeg fikk ikke giro! Hva gjør jeg?

Vi har fått en del henvendelser fra kunder som har etterlyst den gode gamle gule Giro`en på papirfakturaene.

Vi jobber med å få giroen tilbake til alle som har ren papirfaktura eller faktura som vedlegg på mail.

Forventet løst: faktura for mai + juni som kommer i midten av august.

 

Hvor finner jeg målerstand på fakturaen?

Målerstand for den første og siste datoen i måneden ønskes vist på fakturaen.

Vi jobber med å få dette på plass.

Forventet løst: Faktura for juli + august som kommer i midten/slutten av september.

Hvorfor er det ikke spesifisert priser og perioder på det som gjelder nett på fakturaen?

Informasjonen på det vi gjennomfakturerer for Dalane Nett mangler noe informasjon.

Vi jobber med å få på plass blant annet priser og perioder.

Forventet løst: Faktura for juli + august som kommer i midten/slutten av september.

Hvorfor ble det så kort betalingsfrist på faktura for april, og hvordan blir det fremover?

Vi kom litt uheldig ut med første faktura. Den ble kjørt i kundesystemet den 29.06, og fikk da forfallsdato 14.07. Fakturaene ble ikke distribuert før 09.07 grunnet feilretting og testing.

Løsning:

 • Vi har utsatt betalingsfrist på alle privatkunder med en uke i systemet vårt til 21.07. Vi kommer også til å legge på noen dager i purre-prosessen.
 • De neste 3-4 fakturaene vil ha 14 dagers betalingsfrist.
 • Når vi er tilbake i vanlig faktura-rutine og denne kjøres i starten av hver måned vil vi vurdere om vi skal ha en fast forfallsdato fremfor en varierende. Dette er et ønske vi har fått fra flere grunnet utbetalings-datoer fra arbeidsgivere og andre instanser.
Hvilken min side skal jeg bruke som strømkunde i Dalane Energi?

Dalane Energi består av Dalane Kraft og Dalane Nett.

Dalane Nett har en Min Side-løsning hvor kundene kan gå inn å se på sitt forbruk av strøm, endre informasjon og se originalversjon av fakturaen fra nettselskapet.

Dalane Kraft har en annen Min Side som lanseres i løpet av kort tid. Har kan kundene se på sitt forbruk (men ikke like ferskt som hos Dalane Nett, da denne informasjonen deles fra nettselskapet ukentlig til Dalane Kraft), endre kundeinformasjon, endre produkt, se faktura med mer.

Som privatkunde hos både Dalane Nett og Dalane Kraft vil det være Dalane Kraft som fakturerer både Kraft og Nett på samme faktura – det betyr at selv om originalfaktura fra Dalane Nett ligger på Min Side hos Dalane Nett – skal du ikke betale denne da denne inkluderes på fakturaen fra Dalane Kraft.

Hvorfor er det ikke oppgitt en gjennomsnittspris for spotpris på min faktura?

For kunder som har spotpris i dag viser det under «Pris» på fakturaen «Spot + 4,9 øre».

Alle på spotpris avregnes nå basert på timespris for den faktiske timen strømmen blir brukt, og gjennomsnittsprisen kan dermed variere basert på hvilke perioder på døgnet en kunde bruker strøm fremfor en annen.

Vi jobber med å vise gjennomsnittspris på fakturaene fremover.

Forventet løst: Faktura for juli + august som kommer i midten/slutten av september.

Hvorfor er det oppgitte forbruket for kraft og nett likt på min faktura?

Noen har oppdaget at forbruker på Kraft er f.eks. 1 244 kWh, mens det i underlaget for fakturering fra Dalane Nett er målt 1 243,3.

Her ser det ut som om avrundingen automatisk runder opp.

Årsak til dette:

 1. Underlaget vi får for å avregne strømforbruket får vi ukentlig, og her rundes det av til hele kWh.
 2. Underlaget vi får for gjennomfakturering er et eksakt tall for hele måneden.

Løsning: Vi gjør ingen endringer her, da det er slik det er for alle som driver med gjennomfakturering av strøm til privatkunder.

Navn på målepunktet på faktura

Noen kunder – spesielt bedrifter etterspør å få med navnet på målepunktet for å enklere kunne skille og komme på hva det gjelder. Noen eksempler er «Låven», «Pumpehus» og «Leilighet».

Forventet løst: Faktura for juli + august som kommer i midten/slutten av september.

Jeg har betalt faktura for april til Dalane Nett og blitt fakturert det samme fra Dalane Kraft

For de som har vært inne på Min Side til Dalane Nett og funnet sin faktura der og betalt denne:

 • Hvis dere i tillegg har fått faktura fra Dalane Kraft med Nett-kostnader for april, betaler dere denne og vil bli kreditert betalingen dere har gjort mot Dalane Nett.

 

Jeg har fått regning fra Dalane Nett og Dalane Kraft for april uten gjennomfakturering

Er du en av de som har fått egen faktura fra Dalane Nett og egen fra Dalane Kraft for april, er du en av dem som har hatt samlefaktura tidligere.

For april-faktura måtte det gjøres en manuell jobb mot alle med samlefaktura som medførte at gjennomfakturering av Kraft + Nett ikke fungerte denne gang.

Fremover vil også dere få Kraft og Nett på samme faktura.

Hvem skal jeg forholde meg til for betaling?

Her er det litt forskjellige svar:

 • Privat:
  • Har du Dalane Nett og Dalane Kraft skal fremtidige betalinger skje til Dalane Kraft, som igjen gjør opp mot Dalane Nett.
  • Har du Dalane Kraft og en annen Nett-leverandør kan dette variere. Hvis Dalane Kraft tilbyr gjennomfakturering for denne netteieren, vil det være Dalane Kraft du betaler både Kraft og Nett til.
  • Har du Dalane Nett og en annen kraftleverandør enn Dalane Kraft, avhenger betalingsforholdet av om kraftleverandøren din tilbyr gjennomfakturering eller ikke.
 • Bedrift:
  • Alle bedrifter vil som tidligere kommunisert måtte betale en faktura til Dalane Nett og en til Dalane Kraft fremover.
  • Vi jobber med å få på plass en løsning for å få til gjennomfakturering også for bedrifter.
Jeg har avtale om forskuddsbetaling - hvorfor blir jeg fakturert for april?

Det er noen av våre kunder som har avtale om årlig, halvårlig eller kvartalsvis forskuddsbetaling. Dette dreier seg normalt om anlegg med lite forbruk – vanligvis mindre enn 5 000 kWh/år.

Disse kundene har blitt fakturert for april. Vi jobber med saken, så de det gjelder lar bare fakturaen ligge foreløpig – er den allerede betalt vil vi jo registrere det og gjøre opp i ryddeprosessen vår.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge