Velg en side

 

Dalane Kraft ønsker å ta en posisjon i solcelle-markedet

Vi har i en lengre periode tenkt på å ta del i solcelle-markedet, men var usikre på hvilken rolle vi passer best inn i.

Vi har vært i dialog med ulike leverandører av solcelle-løsninger, og begynner å se klart for oss hvilken posisjon i verdikjeden som passer best for oss som strømleverandør.

Vi ser for oss å starte opp et samarbeid med en leverandør i løpet av våren, hvor vår oppgave er å kommunisere ut produktet og medfølgende tjeneste til våre eksisterende kunder for å skape interesse og generere salg. For kunder som er interesserte vil leverandøren utarbeide detaljerte prospekter med informasjon om anbefalt plassering, størrelse på anlegg, antatt nedbetalingstid o.l.

Når de første kundene er oppe og går med solceller ønsker vi en dialog for å identifisere hvilke andre muligheter vi som strømleverandør kan jobbe videre med. Det kan f.eks. være å tilrettelegge for en løsning hvor vi kjøper overskuddet og du som kunde får mulighet til å få salget redusert på gjeldende strømregning – eventuelt en mulighet for å spare opp dette og ta det ut på vinteren.

 

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge