Velg en side

Prisøkning fra og med 07.06.2018 på Standard Variabel

Vi satte ned prisen tidligere i mai. Da viste prognosene at vi kunne bli liggende på det nivået en stund fremover, men ting har endret seg.

De siste ukene har vi hatt varmt og tørt vær, samtidig har kommunen forbud mot hagevanning grunnet mangel på vann (https://www.eigersund.kommune.no/forbud-mot-hagevanning-med-slange.5884394-148494.html).

Dette er ikke en lokal vær-situasjon, men er lik for store deler av Nord-Europa, og det påvirker derfor strømprisen både på kort og noe lengre sikt.

Ny pris fra og med 07.06.2018 blir 53.9 øre/kWh.

 

Skifte til Spotpris?

Ønsker du å gå over til vårt alternativ – som er Spotpris – kan du gjøre det her:

https://dalane-energi.no/privatkunder/stromavtaler/spotpris/

Fordelen med spotpris er at det er det rimeligste produktet over tid, men kan ha litt større svingninger enn f.eks. Standard Variabel.

For Spotpris følger du alltid innkjøpsprisen + et påslag på 4,9 øre/kwh som inkluderer lovpålagte elsertifikater.

Sammenlignet med våre største konkurrenter er Spotpris-avtalen vår veldig konkurransedyktig.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge