Velg en side

Hvorfor øker prisen?

I løpet av den siste måneden har strømprisene på børsen steget med drøye 30 prosent.

Her er noen av hovedårsakene til den stigende strømprisen:

 • Europeisk klimapolitikk strammes inn, og CO2-prisene har tredoblet seg
 • Globale kullpriser er høye, og det påvirker europeiske og norske priser
 • Det har vært lite nedbør i Norge, og det er lite snø igjen i fjellet, og da må vannkraften spare på vannet så det er noe igjen til vinteren

(Kilde: https://e24.no/energi/stroem/spaar-store-svingninger-i-stroemprisen/24348613)

Hva sier NVE?

Direktør Per Sanderud i NVE – Norges vassdrags- og energidirektorat har følgende kommentarer til den økende prisen:

«Strømprisene er mye høyere i år, enn tidligere år på denne tiden. Den høye strømprisen henger sammen med mindre nedbør enn vanlig, og høyere priser på gass, kull og CO2 enn tidligere.

– Norge har en væravhengig strømforsyning. Når det regner lite, går prisene opp. Samtidig har det blitt dyrere å importere strøm til Norge fordi prisen på CO2-kvoter nesten har tredoblet seg i vinter, forklarer Sanderud i pressemeldingen.»
(Kilde: https://www.abcnyheter.no/penger/privatokonomi/2018/06/02/195401797/varsler-ekstremt-hoye-strompriser-til-sommeren)

Ny pris Standard Variabel:

Ny pris fra og med 19.06.2018 blir 63.9 øre/kWh

Skifte til Spotpris?

KRAFT24 er Dalane Energi sitt nye spotprisprodukt.

Vårt spotpris-produkt har de siste årene jevnlig hatt en lavere kostnad enn Standard Variabel, og vi prøver å anbefale dette til alle kunder vi er i kontakt med.

Skift til Kraft24 ved å fylle ut skjemaet under.

Med Kraft24 vil du få det beste av våre innkjøpspris-/spotpris-produkter.

Basert på ditt månedlige forbruk vil du bli avregnet med den varianten som er mest gunstig for deg.

Vi priser strøm på to måter, og du får den som er best for deg – hver måned:

 1. Påslag på 4,9 øre per kWh med 0 kr i månedspris.
 2. Påslag på 3,3 øre per kWh med 25 kr i månedspris.

Avhengig av ditt forbruk hver måned vil det variere hvilken modell som blir billigst for deg,
men vi vil alltid gi deg den prisen som er lavest.

 

Endre din strømavtale her

Jeg aksepterer standard­betingelsene, og at Dalane Energi kan iverksette flytte- og bestillingsprosessen.

Ved avtale om levering av Kraft24 gjelder følgende betingelser:

 

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Kraft AS selger kraften til innkjøpspris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timemiddelpris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Kraft kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura, faktura pr. e-post eller varsling på SMS tilkommer fakturagebyr.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Dalane Kraft har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Dalane Kraft.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.

 

Lukk vindu

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge