Velg en side

 

Ny pris Standard Variabel:

Ny pris fra og med 14.09.2018 blir 86,9 øre/kWh

 

Hvorfor øker prisen?

Kraftmarkedet har siden nyttår vært preget av lite nedbør og en relativt kald vinter. En varm sommer har i tillegg bidratt til at noe av snøen som skulle smelte har fordampet. Dette har resultert i at det er betydelig mindre vann i magasinene enn det som er normalt for årstiden. Når vi har lite vann er vi avhengige av import fra naboland. Mye av denne kraften er kullkraft.

Prisen på kull og CO2, som er innsatsfaktorene her, har steget betydelig siste år. Dette har også bidratt til at vi nå har høyere pris enn for et år tilbake. Vi nærmer oss en ny vinter. Dersom det ikke regner betydelig mer enn normalt de nærmeste ukene, kan prisene holde seg på et tilsvarende høyt nivå gjennom den kommende vinteren.

 

Hva sier NVE?

NVE rapporterer for uke 34 om økte CO2 priser som påvirker det nordiske markedet. Se her for mer informasjon: (Kilde: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/rapporter-kraftsituasjonen/kraftsituasjonen-veke-34-2018/)

 

Skifte til Spotpris?

KRAFT24 er Dalane Energi sitt nye spotprisprodukt. Vårt spotpris-produkt har de siste årene jevnlig hatt en lavere kostnad enn Standard Variabel, og vi prøver å anbefale dette til alle kunder vi er i kontakt med. Skift til Kraft24 ved å fylle ut skjemaet under.

 

Med Kraft24 vil du få det beste av våre spotpris-produkt.

Basert på ditt månedlige forbruk vil du bli avregnet med den varianten som er mest gunstig for deg. Vi priser strøm på to måter, og du får den som er best for deg – hver måned:

 1. Påslag på 4,9 øre per kWh med 0 kr i månedspris.
 2. Påslag på 3,3 øre per kWh med 25 kr i månedspris.

Avhengig av ditt forbruk hver måned vil det variere hvilken modell som blir billigst for deg, men vi vil alltid gi deg den prisen som er lavest.

Endre din strømavtale her

Jeg aksepterer standard­betingelsene, og at Dalane Energi kan iverksette flytte- og bestillingsprosessen.

Ved avtale om levering av Kraft24 gjelder følgende betingelser:

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Kraft AS selger kraften til innkjøpspris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timemiddelpris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Kraft kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura, faktura pr. e-post eller varsling på SMS tilkommer fakturagebyr.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Dalane Kraft har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Dalane Kraft.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.

Lukk vindu

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge