Velg en side

Ny pris Standard Variabel:

Ny pris fra og med 03.08.2018 blir 72.9 øre/kWh

Hvorfor øker prisen?

Det er svært sjelden vi ser så høye strømpriser i en juli måned som i år! Gjennomsnittprisen for juni var ca. 34% høyere enn for mai. Den varme og tørre værtrenden i Norden vedvarer og værprognosene indikerer en fortsatt varm sommer med lite nedbør. Dette har medført en sterk svekkelse i den hydrologiske balansen i Norden. Hydrologisk balanse er et uttrykk for summen av fylling i vannmagasiner, snømagasiner i fjellet og grunnvannsnivå. I skrivende stund er nivået 18,4 terrawatt-timer lavere enn normalt for årstiden, (18 400 000 000 kilowatt-timer).

Her er noen av hovedårsakene til den stigende strømprisen:

 • Europeisk klimapolitikk strammes inn, og CO2-prisene har tredoblet seg
 • Globale kullpriser er høye, og det påvirker europeiske og norske priser
 • Varm og tørr værtrend i Norden over lengre periode svekker den hydrologiske balansen og medfører høyere pris på strøm

(Kilde: https://e24.no/energi/stroem/spaar-store-svingninger-i-stroemprisen/24348613)

Hva sier NVE?

NVE rapporterer for uke 28 om at det for tredje uke på rad er prisøkning i markedet.

Samtidig er det tredje uke på rad der det fordamper mer vann fra magasinene våre enn det tilføres nytt vann.

Se her for mer informasjon:

(Kilde: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/rapporter-kraftsituasjonen/kraftsituasjonen-veke-28-2018)

Skifte til Spotpris?

KRAFT24 er Dalane Energi sitt nye spotprisprodukt.

Vårt spotpris-produkt har de siste årene jevnlig hatt en lavere kostnad enn Standard Variabel, og vi prøver å anbefale dette til alle kunder vi er i kontakt med.

Skift til Kraft24 ved å fylle ut skjemaet under.

Med Kraft24 vil du få det beste av våre innkjøpspris-/spotpris-produkter.

Basert på ditt månedlige forbruk vil du bli avregnet med den varianten som er mest gunstig for deg.

Vi priser strøm på to måter, og du får den som er best for deg – hver måned:

 1. Påslag på 4,9 øre per kWh med 0 kr i månedspris.
 2. Påslag på 3,3 øre per kWh med 25 kr i månedspris.

Avhengig av ditt forbruk hver måned vil det variere hvilken modell som blir billigst for deg,
men vi vil alltid gi deg den prisen som er lavest.

Endre din strømavtale her

Jeg aksepterer standard­betingelsene, og at Dalane Energi kan iverksette flytte- og bestillingsprosessen.

Ved avtale om levering av Kraft24 gjelder følgende betingelser:

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Kraft AS selger kraften til innkjøpspris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timemiddelpris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Kraft kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura, faktura pr. e-post eller varsling på SMS tilkommer fakturagebyr.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Dalane Kraft har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Dalane Kraft.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.

Lukk vindu

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge