Velg en side

 

Ny pris Standard Variabel:

Vi setter ned prisen på Standard Variabel med 7 øre/kWh

Den nye prisen er satt på bakgrunn i den endrede markedssituasjonen. Det er fortsatt en del usikkerhet rundt hvordan prisnivået kommer til å bli fremover. Vi følger kontinuerlig med på endringer i markedet og vil gjennomføre flere justeringer på pris dersom markedet endrer seg videre.

Hvorfor går prisen ned?

I vår markedskommentar for september spådde vi at strømprisen kom til å holde seg høy gjennom høsten og vinteren. Dette på grunn av den tørre og varme sommeren i Norge, vedlikehold av kjernekraftverk i Europa og høye kvoter på fossil kraftproduksjon i Europa.

All nedbøren som har kommet den siste tiden har ført til at grunn- og markvatn er tilbake på normale nivå. Nedbøren i tillegg til situasjonen med Einar Aas har altså ført til at markedet har snudd og strømprisene har gått ned.

Derfor har vi prisnedgang på Standard Variabel pris fra 86,9 øre/kWh inkl. mva til 79,9 øre/kWh inkl. mva. Prisendringen gjelder fra 15.10.2018.

Les mer om kraftsituasjonen på NVE sine nettside.

Les om Einar Aas på NRK sine nettsider.

 

Skifte til Spotpris?

KRAFT24 er Dalane Energi sitt nye spotprisprodukt. Vårt spotpris-produkt har de siste årene jevnlig hatt en lavere kostnad enn Standard Variabel, og vi prøver å anbefale dette til alle kunder vi er i kontakt med. Skift til Kraft24 ved å fylle ut skjemaet under.

 

Med Kraft24 vil du få det beste av våre spotpris-produkt.

Basert på ditt månedlige forbruk vil du bli avregnet med den varianten som er mest gunstig for deg. Vi priser strøm på to måter, og du får den som er best for deg – hver måned:

 1. Påslag på 4,9 øre per kWh med 0 kr i månedspris.
 2. Påslag på 3,3 øre per kWh med 25 kr i månedspris.

Avhengig av ditt forbruk hver måned vil det variere hvilken modell som blir billigst for deg, men vi vil alltid gi deg den prisen som er lavest.

Endre din strømavtale her

Jeg aksepterer standard­betingelsene, og at Dalane Energi kan iverksette flytte- og bestillingsprosessen.

Ved avtale om levering av Kraft24 gjelder følgende betingelser:

 • Ingen bindingstid.
 • Dalane Kraft AS selger kraften til innkjøpspris + avtalt påslag.
 • Myndighetspålagte elsertifikater er inkludert i påslaget.
 • Timesmålte anlegg avregnes med timemiddelpris for å tilrettelegge for smarte løsninger. For anlegg som ikke er timesmålte vil månedsmiddelpris benyttes.
 • Dalane Kraft kan foreta prisjustering av påslag med 2 ukers varsel. Ved vesentlige endringer gjelder §6 i standardvilkårene.
 • Dersom det ikke opprettes eFaktura, faktura pr. e-post eller varsling på SMS tilkommer fakturagebyr.
 • Avtalen har månedlig, etterskuddsvis fakturering.
 • Dersom Dalane Kraft har avtale med netteier om gjennomfakturering vil nettleie faktureres på faktura fra Dalane Kraft.
 • For øvrig gjelder Energi Norge sine standardvilkår for levering av elektrisk kraft.

Lukk vindu

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge