Forside » Aktuelt » Prisnedgang på Standard Variabel i mars

 

Ny pris Standard Variabel:

1 mars setter vi ned prisen på Standard Variabel til 77,9 øre/kWh.

Den nye prisen er satt på bakgrunn i den endrede markedssituasjonen. Det er fortsatt en del usikkerhet rundt hvordan prisnivået kommer til å bli fremover. Vi følger kontinuerlig med på endringer i markedet og vil gjennomføre flere justeringer på pris dersom markedet endrer seg videre.

Det ser ut som om prisen kan holde seg lavere enn forventet grunnet skifte til mildere vær samtidig som CO2-prisene har falt i det siste.

Hvis prognosene for siste del av mars og videre ut i april holder seg, vil vi kunne sette ned prisen ytterligere.

 

Nye rutiner for varsling om prisendringer

Vi har frem til nå varslet prisendringer via SMS til alle kunder med Standard Variabel. En slik varslingsprosess koster oss mellom 5 000 og 10 000,- hver gang. Som vi alle vet, vil det til slutt være kundene som dekker kostnadene vi har med å drifte selskapet, og vi har derfor valgt å endre denne prosessen fra 2019 til at vi varsler via hjemmesiden. Vi jobber også med å få til varslinger på Min Side.

Prisen på Standard Variabel setter vi basert på markedsprognosene og konkurrentanalyser. Vi driver med prissikring og sikrer en del av forbruket ca en måned frem i tid for å unngå de største svingningene.