Velg en side

 

Ny pris Standard Variabel:

25 mars setter vi ned prisen på Standard Variabel til 72,9 øre/kWh.

Den nye prisen er satt på bakgrunn i den endrede markedssituasjonen. Det er fortsatt en del usikkerhet rundt hvordan prisnivået kommer til å bli fremover. Vi følger kontinuerlig med på endringer i markedet og vil gjennomføre flere justeringer på pris dersom markedet endrer seg videre.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge