Velg en side

Ny pris på Kraft24

Vårt spotpris abonnement skiftet navn fra «Spotpris» til «Kraft24» i juni.

I løpet av 2018 har de aller fleste konkurrentene våre endret påslaget sitt på spotpris- og innkjøpsprodukter. Årsaken til dette er utviklingen i prisnivået på de myndighetspålagte elsertifikatene. Nå må også vi øke påslaget for å kunne dekke både elsertifikat-kostnadene og kostnadene knyttet til det å ha en kunde.

For å lese mer om Kraft24 og de nye prisene, klikker du her: www.kraft24.no

For å lese mer om myndighetspålagte elsertifikater, klikker du her: https://dalane-energi.no/privatkunder/elsertifikat/

eller her: https://www.nve.no/energiforsyning-og-konsesjon/elsertifikater/

 

Prisutvikling elsertifikater

Her kan du se prisutviklingen for elsertifikater så langt i 2018. Prisen er inkludert merverdiavgift og er den kostnaden vi må dekke inn i tillegg til resten av påslaget.

En strømleverandør kan kjøpe elsertifikater uavhengig av forbruk, så disse prisene er ikke nødvendigvis akkurat de samme som vi eller andre betaler for hver måneds forbruk.

 

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge