Velg en side

Like hel

Vi i Dalane Energi er opptatt av at alle våre ansatte skal komme like hele hjem fra jobb.

I samarbeid med Energi Norge jobber vi målrettet mot nullvisjonen som ble vedtatt av styret i Energi Norge i 2014.

Nullvisjonen bygger på en filosofi som baserer seg på en tanke om at alle ulykker kan forebygges.

For å få riktig fokus på sikkerhet utarbeider vi for tiden materiell og retningslinjer for hele verdikjeden – fra systemene til arbeidsprosessene.

For at sikkerhet skal bli en integrert del av både arbeidsdag- og hverdag, trenger vi mennesker kontinuerlige påminnelser både i direkte og indirekte form.

Kanaler vi vil ta i bruk for å jobbe med dette i første omgang:

  • Kontinuerlig oppfølging av HMS-meldinger
  • Skjermsparere og materiell i andre kanaler
  • Ufarliggjøre det å melde inn saker i kategorien uønsket – eller forløp til uønsket hendelse

For å treffe best mulig med budskapet ønsker vi å la egne ansatte være rollemodeller i de ulike budskapene vi fronter i denne kampanjen, som f.eks. i skjermsparere, bilder, erfaringer o.l.

DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge