Velg en side

 

Ny informasjon 04.07.2018:

Fakturakjøring er i gang. Alle kunder med AvtaleGiro har nå fått denne aktivert i banken. eFaktura, print, e-postvarsling og EHF kommer i løpet av 04. og 05. juli.

 

Ny informasjon 18.05.2018:

Fakturakjøring utsatt til slutten av mai.

  • Vi har valgt å utsette kjøring av ny faktura for å sikre oss at kunder med eFaktura og AvtaleGiro vil beholde avtalen uten å måtte gjøre noe på nytt.

 

SMS-teksten som ble sendt ut torsdag 03. mai skapte en del henvendelser. Avtalen med Lindorff gjelder distribusjon av faktura. Inkasso-tjenesten fra Lindorff er bare en liten del av det de driver med.

Lindorff skal kun gjøre følgende for oss: Print og utsending av fakturaer både fysisk og elektronisk.

Overgang til nytt system skal i utgangspunktet ikke føre til endringer for kunden, men det er hvis alt går etter planen. Eventuelle feil og uregelmessigheter vil kontinuerlig legges inn på denne siden.

Ser noe feil ut på din neste faktura, meld det gjerne via marked@dalane-energi.no slik at vi kan følge opp fortløpende!

Hvilke kunder gjelder dette?

  • Alle kunder med strøm fra Dalane Kraft (Dalane Energi) 
  • Kunder som bor i Dalane-kommunene men som ikke har strøm fra Dalane Kraft (Dalane Energi) vil ikke få ny fakturalayout.

Hvis noe ikke går som planlangt – hva kan utfallet bli?

  • Fakturautsendelse i mai kan bli utsatt som følge av test-resultat
  • eFaktura- og AvtaleGiro skal ikke påvirkes av dette, men det kan være tilfeller der du som kunde må opprette disse på nytt. Prosessen vi går gjennom skal sørge for at det ikke skal kreves noen endring fra kunder med eFaktura eller Avtalegiro.
  • Du har tidligere mottatt samlefaktura for flere anlegg (f.eks. hytte og hus). Her kan det i noen tilfeller hende at du vil få to (eller flere ved flere anlegg) fakturaer ved første fakturering. Hvis du gjør det og ønsker samlefaktura igjen, skriv til oss på marked@dalane-energi.no eller ring til vårt kundesenter på tlf.: 51 46 25 25
  • EHF til bedriftskunder – akkurat som med eFaktura og AvtaleGiro er det en prosess som pågår for å sikre at bedrifter med EHF ikke skal påvirkes av overgangen til Lindorff.
DALANE ENERGI 917368007 Elganeveien 1, 4373 Egersund https://dalane-energi.no/dalane-energi/privatkunder/strom/ kundeservice@dalane-energi.no 51 46 25 00 Norge